GEZOCHT M/V

DIRECTEUR ALKMAAR MARKETING & VVV HART VAN NOORD-HOLLAND

In Alkmaar begint de victorie, als nuchtere Noord Hollanders weten we dat dit niet vanzelf gaat. Alkmaar ontwikkelt zich verder als aantrekkelijke woon-, werk- en bezoek stad en daar passen professionele ondersteunende organisaties bij. Zo heeft Alkmaar Marketing heeft de koers verlegd van huidige bewoners en bezoekers naar ook nieuwe bewoners, talent en bedrijvigheid: integrale citymarketing. De VVV biedt in het Waaggebouw eigentijds gastheerschap, nu nog voornamelijk naar bezoekers, straks ook naar bewoners en bedrijven. Kortom, er ligt een stevig fundament waarop een prachtig huis kan worden gebouwd.

De twee partijen gaan samen verder waarbij er als eerste fase er een koepelorganisatie komt. Op termijn moet een volledige geïntegreerde publiek – private organisatie voor citymarketing én cityhospitality ontstaan. Samen met ondernemersorganisaties wordt er in de toekomst ook een actieve rol gevraagd place management én moet worden vormgegeven aan intensieve regionale samenwerking.

De twee huidige (interim) directeuren hebben hun werk gedaan en voor de volgende (ontwikkel)fase zoeken wij een nieuwe directeur.

DIRECTEUR

De directeur is verantwoordelijk voor de visie, de doorontwikkeling van het strategisch beleid en de resultaten van de organisaties. Hij/zij is het boegbeeld van citymarketing en cityhospitality in (de regio) Alkmaar naar al onze stakeholders: bestuurders, bedrijfsleven (culturele) instellingen, overheden, etc. De directeur is in staat om de (groei)ambities waar te maken en de organisatie duurzaam te positioneren als dé partij voor cityhospitality en citymarketing vanuit een publiek-privaat (financierings)model. Hij/zij beschikt over ruim voldoende inhoudelijke kennis om twee compacte teams in marketing en gastheerschap aan te sturen en te inspireren. De directeur legt verantwoording af aan een Bestuur op afstand / Raad van Toezicht.

BELANGRIJKSTE TAAKVELDEN

 • 24/7 het boegbeeld van de organisaties en activiteiten;
 • Dagelijkse leiding van de organisaties en het faciliteren van de medewerkers;
 • Actief opzetten en uitbouwen van samenwerking met relevante partijen in de Alkmaarse regio op het gebied van city- en destinatiemarketing en gastheerschap;
 • Strategische doorontwikkeling van citymarketing, cityhospitality en de organisatie;
 • Accountmanagement naar bestuurders, raadsleden en ambtenaren;
 • Vergroten van derden geldstromen (consument en bedrijfsleven) onder meer via het zakelijke netwerk, de PrachtstadClub;
 • Deelnemen aan verschillende overkoepelende overlegstructuren privaat en publiek, zoals culturele platformen en ondernemersorganisaties.
 • Regievoering op de invulling van activiteiten op basis van DNA en merkwaarden;
 • Onderhouden van contacten en zorgen voor een brede participatie van bewoners, ondernemers, instellingen, organisaties en overheden die (kunnen) bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de organisatie(s);
 • Vernieuwing en doorontwikkeling van het palet aan activiteiten en het gefundeerd maken van keuzes binnen de (financiële) kaders;
 • Financieel beheer, ontwikkeling en exploitatie van meerdere stichtingen.

COMPETENTIES

 • Resultaat- en klantgericht;
 • Modern leiderschap en overtuigingskracht;
 • Netwerker, samenwerkend en politiek/bestuurlijk sensitief;
 • Staat open voor kritiek, gefundeerde meningen en andere zienswijze;
 • Denkt en werkt vanuit gemeenschappelijk belang en is onafhankelijk.

KENNIS EN ERVARING

*          Tenminste HBO opleiding en werk- en denkniveau, bij voorkeur in het vakgebied;
*          Aantoonbare ervaring in publiek-private organisaties;
*          Meerjarige leidinggevende ervaring;
*          Inzicht in alle domeinen van citymarketing: wonen, werken, bezoeken;
*          Inzicht in het belang en effect van gastheerschap;
*          Affiniteit met place management en placemaking;
*          Commercieel vaardig, zowel B-to-B als B-to-C;
*          Bewezen netwerker zowel politiek als naar bedrijfsleven en instellingen;
*          Aantoonbare ervaring in strategie- en organisatieontwikkeling;
*          Affiniteit met de regio Alkmaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het betreft in beginsel een fulltime dienstverband (40 uur) met als standplaats Alkmaar. Salarisindicatie is € 90.000 op jaarbasis. Alkmaar Marketing en VVV Hart van Noord-Holland werkt binnen het kader van de WNT (Wet Normering Topinkomens). Overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op die van Kennisnetwerk Destinatie NL / VVV Nederland.

REACTIES

Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kunnen voor 1 november 2019 worden gericht aan eduardpieter@alkmaarmarketing.nl. Eventuele aanvullende informatie kan worden opgevraagd via hetzelfde e-mail adres of telefonisch bij Peter Timmermans 06 – 2476 4356 of Eduard Pieter Oud 06 – 1150 6851.